FIRE-Team

Jakob Martin Burgstaller

PD Dr. med. Dr. med. dent., PhD, EMBA

Leiter FIRE

Oberarzt / Wissenschaftlicher Mitarbeiter

FIRE-Team

PD Dr. med. 

FIRE-Team

Study Nurse

Tel.: +41 44 255 85 15

susan.groth@usz.ch

FIRE-Team

Assistenzärztin Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Tel.: +41 44 255 26 62

katja.weiss@usz.ch

Tel.: +41 44 255 87 09

jakob.burgstaller@usz.ch

Stefan Markun

Leiter FIRE-Forschung

Oberarzt / Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Tel.: +41 44 255 75 05

stefan.markun@usz.ch

Susan Groth

Katja Weiss

Dr. med. 

Das FIRE-Team.

FIRE-Team

Levy Jäger

Dr. med.

Assistenzarzt

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Tel.: +41 44 255 75 06

levy.jaeger@usz.ch

FIRE-Team

Dr. sc. ETH

Giuseppe Pichierri

Wissenschaftlicher  Mitarbeiter

Webmaster

FIRE-Team

Dipl. natw. ETH

Datenbankmanager

Tel.: +41 44 255 75 01

fabio.valeri@usz.ch

FIRE-Team

MSc. ETH

Datenbankmanager

Tel.: +41 44 255 75 04

denis.raschpichler@usz.ch

Fabio Valeri

Denis Raschpichler

Tel.: +41 44 255 87 10

giuseppe.pichierri@usz.ch